Сумын хэмжээнд 2017 оны мал тооллогоор Тэмээ 165, Адуу 25691, Үхэр 19488, Хонь 153108, Ямаа 108280 тус тус тоологдон нийт 306732 толгой мал тоологдоод байна. Мал тооллогоор Аргал баг- 6 мянгат малчин, Алтан- овоо баг- 7 мянгат малчин, Замт баг– 4 мянгат малчин нийт 17 мянгат малчин шинээр тодорсон байна.Сумын малын тоо толгой сүүлийн нэг жилд 306732 тоо толгой буюу 9.5:иар өссөн үзүүлэлттэй байна. Бүх малын тоогоороо аймагтаа 4-р байранд тэмээгээр 10,адуугаараа 2, үхрээрээ 3, хониороо 5, ямаагаараа 4 тус тус эзэллээ.