ЗАРЛАЛ: Засаг Даргын Тамгын Газар

      Өвөлжилтийн бэлтгэлд малчид мал бүхий иргэдэд туслах зорилгоор малчин өрх бүрээс өвсний захиалга авч байна. Өнгөрсөн жилийн хадгалалтын өвс .5500  төгрөг

Шинэ өвс: 6500төг ЗДТГ утас: 96620379