Хүний нөөцийн мэдээлэл

Алтанбулаг сумын ЗДТГ нь дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

д/д

Албан тушаал

Ангилал

Орон тоо

1

Сумын Засаг дарга

Ут

1

2

Засаг даргын орлогч

Ут

1

3

ЗДТГ-ын дарга

Тз

1

4

Хууль эрх зүйн мэргэжилтэн

Тз

1

5

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

Тз

1

6

БОХУБ-гч

Тз

1

7

Газрын даамал

Тз

1

8

СА-ны дарга бөгөөд төсвийн ерөнхий ня-бо

Тз

1

9

СА-ны төсөв,Төрийн сангийн мэргэжилтэн

Тз

1

10

Санхүүгийн албаны нягтлан бодогч

Тү

2

11

МЭҮТ-ын дарга

Тз

1

12

МЭҮТ-ын мэргэжилтэн

Тз

2

13

Архив бичиг хэргийн эрхлэгч

Тү

1

14

ОНИМТ-ийн ажилтан

Тү

1

15

Нярав

Тү

1

16

Жолооч

Тү

1

Гэрээт

1

Үйлчлэгч

 

1

2

Слясерь,Галч

 

1

3

Галч

 

3

Баг

1

Багийн Засаг дарга

Ут

4

 

Зэрэг нийт 27 ажилтан, албан хаагчдын бүрэлдэхүүнтэйгээр төрийн үйлчилгээг 13 танхим, 28 цэгээс иргэдэд хүргэж үйлчилж байна.

Цаашид: ЗДТГ-ын ня-бо Н.Нямдорж 2016 оны 5-р сард, ЗДТГ-ын үйлчлэгч Б.Цэвэлмаа 2016 оны 5-р сард, Боловсролын ня-бо И.Янжинсүрэн 2017 оны 5-р сард, Галч Ч.Бямбасүрэн 2018 оны 3-р сард тус тус тэтгэвэр тогтоолгож гавъяаны амралтаа эдлэх тул дээрхи ажлын байрууд дээр сонгон шалгаруулалт зарлана.