Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт гурав хүртэлх настай хүүхэдтэй ээжүүдийн нийгмийн баталгааг сайжруулах “Цалинтай ээж” хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Иймд хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй иргэд та бүхэн доорх матераилуудыг бүрдүүлэн ХХҮ-ний мэргэжилтэнд хандана уу.